Menu

Menu

ForsideTestNyhederTestUdviklingsrådsmødeProjekterByerØlgod TorvOm UdviklingsrådetKontaktDagsordenKorrespondanceBudgetGeneralforsamlingVedtægterLinks
Foto:

Projekter

Se alle projekter tilknyttet til Ølgod Udviklingsråd

Her oplistes vores utallige arbejdsopgaver

Ølgod Udviklingsråd deltager aktivt i lokalsamfundets aktiviteter. Vi tager initiativer, hvor vi synes der er et behov. Det kan være på områder, hvor vi selv bliver opmærksomme på en udfordring, eller hvor en borger henvender sig.

Vi drøfter mange emner, og har bl.a. haft afgørende indflydelse på følgende projekter:

Ølgod Plantagecenter. Oplevelser i Ølgods bynære skov.

Ølgod Ungdomshus. Et værested for områdets unge.

Ølgod Fonden. En fond til Ølgod By's forskønnelse.

Ølgod Sundhedshus. Et hus hvor områdets læger og behandlere tilbyder holistisk behandling.

Unge i gang - Gang i unge. Et projekt for unge, der mangler at finde den rette hylde.

Lokalplaner, kommuneplaner m.m. Udviklingsrådet er aktive i udarbejdelsen af høringssvar.

Hermed kort beskrivelse af aktiviteter i Ølgod Udviklingsråd i 2016.

 AKTIVITETER I 2016

17.03.16 Årsmøde - med foredragsholder Nils Villemoes, ledelse er noget bøvl. ca. 60 personer. 

21.03.16 Deltage i Borgerinddragende møde om Udviklingsplaner i Ølgod. ca 25/30 personer.

30.06.16  - do -

13.10.16  - do - 

29.06.16 Indvielse af trafiksikring i Østbyen - Poul Rosendahl - ca. 50 personer. 

05.10.16 Foredragsholder Brian Hansen - humor i hverdagen, arbejdsglæde, kommunikation, kropssprog og stress. I samarbejde med Kulturdagene. ca 80 personer 

14.10.16 Indvielse af Ølgod Børneskov - Per Rask Jensen - ca. 100 personer - børn og voksne. 

Vi har i årets løb haft mange projekter/opgaver med 2-6 personer - her kan nævnes:

- Ølgod filmen.

- Kort over Ølgod by og cykelrute rundt om byen.

- Udpege områder i byen der skal asfalteres.

- Godkende type/placering af gadelys i byen til LED lys

- Trafiksikring (trafiktælling) i Østbyen, Østerbro/Industrivej/Viaduktvej.

- Trafiksikring (forslag) Grønnegade/Tarmvej, Cykelsti Tarmvej, trafikbom Grønnegade, farten ned til 40 km.

- Igangsætte forskønnelse af indkørslen til Skovbrynet.

- Cykelstativ opsat Torvegade/Solvænget.

- Cykelparkering Ølgod Station - Godkende projektforslag/materiale valg.

- Ølgod Børneskov - Koordinering og etablering/indvielse.

- Nye Borde/bænke ved søerne.

- Byfornyelse – nedrivning/genanvendelse af bygninger.

- Branding af Ølgod/bosætning - TV Syd 2 gange, indslag i Ugeavisen og JV.

- Støtte økonomisk mødeaktiviteter i Ølgod Udviklingsplaner.

- I gang med at udarbejde/implementere en ny Ølgod hjemmeside (RUBAN).